สวนดุสิตโพล ชี้ ‘การท่องเที่ยว’ New Normal ที่คนไทยปรับตัวมากที่สุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน โดยสำรวจทางออนไลน์และโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา หัวข้อ New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19

จากผลสำรวจสามารถจัดอันดับ 10 พฤติกรรม New Normal ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันดับ 1 มีผู้สำรวจโหวตคิดเป็น 71.05% คือ การท่องเที่ยว โดยเลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจ การเลือกพาหนะเดินทาง ฯลฯ 2. การช้อปปิ้ง เดินห้างสรรพสินค้า มีผู้ตอบคิดเป็น 61.18% ระบุว่าต้องระมัดระวังตัว, ไปเมื่อจำเป็น, ลดจำนวนครั้งที่ไป, มีสิ่งป้องกัน ฯลฯ อันดับ 3 คิดเป็น 59.68% คือการเดินทาง โดยระบุว่าต้องป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ, เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ อันดับ 4 คิดเป็น 59.40% คือ ปาร์ตี้ สังสรรค์ ระบุว่า ลดการสังสรรค์, ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น, ระมัดระวังตัวมาขึ้น ฯลฯ

อันดับ 5 คิดเป็ฯ 56.39% คือ การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบุว่า ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อยๆ, ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ อันดับ 6 คิดเป็น 47.27% การซื้อของกินของใช้ ระบุว่า เน้นสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ฯลฯ อันดับ 7 คิดเป็น 46.43% การทำบุญ บริจาค ระบุว่า เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ใช้วิธีการโอนเงินทำบุญ ฯลฯ อันดับ 8 คิดเป็น 45.39% การดูแลสุขภาพตัวเอง ระบุว่า เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ อันดับ 9 คิดเป็น 45.11% คือการเลือกอาหารการกิน โดยระบุว่า เลือกอาหารทำสะอาด ปรุงสุกใหม่ ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ และอันดับ 10 การประกอบอาชีพ/การหารายได้ คิดเป็น 42.39% ระบุว่า สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image