พณ.แนะโชวห่วย ปรับให้ทันพฤติกรรมนิวนอร์มอล หลังโควิดระบาด

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดโครงการยกระดับค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ยุค New Normal และการเสวนาเรื่องแนวทางกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหลัง Covid-19 ผ่านระบบ Zoom ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะที่ดี ร้านค้าและสินค้าต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค เน้นซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ร้านค้าส่งค้าปลีกของไทยจึงไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมอีก ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้าน ปรับวิธีการบริหารจัดการร้านค้าให้เป็นระบบและระเบียบมากขึ้น ดูแลร้านค้าและสินค้าให้มีความสะอาด หาสินค้าได้ง่าย เนื่องจากลูกค้าจะใช้เวลาอยู่ภายในร้านไม่นาน เป็นต้น

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น กรมเตรียมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย โดยจัดทำโครงการยกระดับค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ยุค New Normal กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โชวห่วยขนาดกลาง 180 ราย แบ่งเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 41 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 ราย ภาคกลาง 64 ราย และภาคใต้ 18 ราย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังโรคโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง และรองรับวิถีชีวิตใหม่ ของผู้บริโภค

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า กรมจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกลงพื้นที่ร้านค้าส่งค้าปลีก โชวห่วยขนาดกลางเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ โดยระบุปัญหาของแต่ละธุรกิจ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุด พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ศึกษาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาธุรกิจฯ ที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน/เพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค New normal และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง

“ร้านค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ปัจจุบัน ไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยขนาดกลางประมาณ 6,061 ร้าน และธุรกิจค้าปลีกโชวห่วยขนาดเล็กประมาณ 400,000 ร้าน ” นายพูนพงษ์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image