คนพิการ ปรับตัวรับ ‘นิว นอร์มอล’ ประกอบอาชีพใหม่-อยู่ ‘ปลอดภัย’

ภาพประกอบ

คนพิการ ปรับตัวรับ ‘นิว นอร์มอล’ ประกอบอาชีพใหม่-อยู่ ‘ปลอดภัย’

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตามที่ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ขณะที่ทางการแพทย์แนะนำให้ประชาชนปรับตัวตามวิถีคาดการณ์ว่าไวรัสจะอยู่ไปอีกสักระยะ จึงแนะนำให้ปรับตัวตามวิถีชีวิตปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล (New Normal) เพราะไวรัสอาจอยู่ไปอีกสักระยะนั้น เป็นสิ่งที่ พก.กำลังคิดว่าจะส่งเสริมให้คนพิการปรับตัวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ทั้งความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ซึ่งในด้านความเป็นอยู่ พก.ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดทำคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองใหม่” เพื่อจะแนะนำคนพิการว่าจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร โดยจัดทำรองรับคนพิการทุกประเภท เช่น อักษรเบรล หนังสือเสียง คลิปภาษามือ เป็นต้น ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดบริการให้คนพิการปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า ส่วนด้านการทำงาน พก.ได้ร่วมกับองค์กรคนพิการต่างๆ ประมวลว่าด้วยศักยภาพความสามารถคนพิการ สามารถไปทำอะไรได้บ้าง นอกจากขายสลากกินแบ่ง นวด แสดงความสามารถ ซึ่งมีข้อจำกัดในสถานการณ์โควิด จะสามารถทำอาชีพอะไรได้อีกบ้าง เบื้องต้นก็มีเสนอสิ่งที่ เช่น ทำเกษตรกรรมเลี้ยงกบ ไก่ ปลูกพืชผัก หัตถกรรม ตลอดจนคนตาบอดที่รับจ้างพิมพ์งานเสียงบันทึกการประชุม เพื่อจะจัดอบรมอาชีพและส่งเสริมให้คนพิการอื่นๆ ได้มีอาชีพใหม่ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image