“บัวขาว” ตั้งมูลนิธิบัญชาเมฆ เผยแพร่กีฬามวยไทยไปทั่วโลก

แฟ้มภาพ

“บัวขาว” ตั้งมูลนิธิบัญชาเมฆ เผยแพร่กีฬามวยไทยไปทั่วโลก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิบัญชาเมฆ” ของนายสมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง ที่ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิบัญชาเมฆ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝน การอบรม การฝึกซ้อม การจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้ในกีฬามวยไทยอย่างถูกต้อง

2.ดําเนินการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

3.ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียน สถาบันการศึกษาและหรือองค์กรการกุศลอื่น ๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image