จุรินทร์ เคาะช่วยเกษตรกร ! เดินหน้าประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลละ 8.50 บาท

จุรินทร์ เคาะช่วยเกษตรกร ! เดินหน้าประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลละ 8.50 บาท ความชื้น 14.5% ต่อเนื่อง ช่วยเกษตรกร ข้าวโพดกว่า 4.5 แสนราย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 19.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2563 มีมติดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ที่ความชื้น 14.5% ราคา 8.50 บาท/กก. ปริมาณไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 20 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564

Advertisment

จากนั้นที่ประชุม เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 จำนวน 6 มาตรการ คือ

(1) สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2563/64 โดยการชดเชยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 3 วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 45 ล้านบาท

Advertisement

(2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2563/64 ให้ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมที่ซื้อข้าวโพดเก็บสต๊อก ระยะเวลา 60 – 120 วัน โดยชดเชยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 3 วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 15 ล้านบาท

(3) มาตรการกำหนดช่วงเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้นำเข้าทั่วไป

(4) กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 : 3

Advertisement

(5) การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แสดงราคา ณ จุดรับซื้อที่ความชื้น 14.5% และ 30%

(6) การดูแลความสมดุล ให้แจ้งปริมาณการครอบครอง การนำเข้า สถานที่เก็บ การตรวจสอบสต๊อก

และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปี 2563 – 2567) โดยเพิ่มสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมด้วยทั้งนี้ให้คณะกรรมการไปหารือกันต่อไป

” สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้นนายจุรินทร์จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยเกษตรกรได้ 4.5 แสนราย ” นางมัลลิกา กล่าว

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image