ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งกกต.ส่งเอกสารคดีเลือกตั้งเขต2 พัทลุง ก่อนนัดฟังคำสั่ง 17 ก.ย. คดีถูก’นิพิฏฐ์’ฟ้อง157

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ศาลอาญาคดีทุจริตฯสั่ง 7 กกต.ส่งเอกสารสืบสวนคำวินิจฉัยการเลือกตั้งเขต2พัทลุง เเละกฎหมายระเบียบการเลือกตั้งใน30วันก่อนนัดฟังคำสั่ง 17 ก.ย.คดีถูก”นิพิฏฐ์”ฟ้อง157

เมื่อเวลา13.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลมีคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องคดีหมายเลขดำ อท.92/2563 ที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ได้แถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์ ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากการที่ กกต. ยกคำร้องทุจริตการเลือกตั้งในเขต 2 จ.พัทลุง

วันนี้โจทก์ ทนายโจทก์และผู้รับมอบฉันทะจำเลยที่ 1 มาศาล โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง7โดยจำเลยที่ 1เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งจำเลยที่ 2-7เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561มาตรา 23ประกอบมาตรา 149ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560มาตรา 38กำหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้ว7ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาคดีนี้จึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559มาตรา 3(1)

โดยคำฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดเพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้

แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำฟ้องและมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559มาตรา 23 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559ข้อ 16และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณี
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ร้องเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561ต่อศาลดังนี้

1.คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและมีคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไรพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี)

2.กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี) โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายใน 30 วันนับ แต่ได้รับหนังสือแจ้ง

ให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 17 ก.ย.เวลา 09.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘มอเตอร์โชว์’ กลับมาจัดงานแล้ว 15-26 ก.ค.นี้ มาตรฐานนิว นอร์มอล ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บทความถัดไปอวยพรวันเกิดยังไงกลายเป็นเสียงเชียร์ให้แต่งงาน ตัวอย่างเห็นชัดจากแดนถึงแพทตี้