ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เปิดโครงการอบรมทักษะอาชีพ สร้างความมั่นคงชีวิต รุ่น 2

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต รุ่นที่ 2 ซี่งดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โอกาสนี้ นางสาวมธุริน ศิริทัพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดด้วย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนยากจน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จำนวน 33 คน อำเภอพนา จำนวน 7 คน อำเภอชานุมาน จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 4 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon