นำร่องสร้าง “ศูนย์เด็กเล็ก” 3 จังหวัด รองรับกลุ่ม คนทำงานกลางคืน

นำร่องสร้าง "ศูนย์เด็กเล็ก" 3 จังหวัด รองรับกลุ่ม คนทำงานกลางคืน

นำร่องสร้าง “ศูนย์เด็กเล็ก” 3 จังหวัด รองรับกลุ่ม คนทำงานกลางคืน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรักษาราชการแทน รมว.แรงงาน (รง.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ ว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้สร้างสถานที่รับเลี้ยงดูแลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองได้ในเวลาทำงาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยฯ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง. ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 375 คน

นายจุติ ไกรฤกษ์

นายจุติกล่าวอีกว่า ที่นี่เป็นอีกมิติของการทำงานร่วมกันระหว่าง พม. และ รง.ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่จะดูแลสร้างแต้มต่อให้กับบุตรหลานผู้ใช้แรงงานได้รับการศึกษาที่ดีมีมาตรฐาน ทั้งนี้ รง.ได้พบปะกับผู้ประกอบการมากมาย ทำอย่างไรที่จะเชิญชวนให้มาร่วมกันลงทุนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นสวัสดิการหนึ่งให้กับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งคนเหล่านี้ทำงานหนักก็เพื่อลูกหลาน หากเราได้เปิดโอกาสสร้างแต้มต่อให้กับผู้ใช้แรงงาน เบื้องต้นจึงได้มอบหมายกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สร้างศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรหลานให้กับกลุ่มผู้ทำงานกลางคืนภาคบริการ ทั้งโรงแรม การท่องเที่ยว เบื้องต้นได้ดำเนินการไปแล้วที่ จ.เชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเป็นต้นแบบ และจะขยายผลไปยัง จ.ชลบุรี ภูเก็ต ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบช.น.เผยหลังยิงในบ่อนพระราม 3 เชื่อมีคนถอดวงจรปิดออกก่อนตำรวจไปถึง
บทความถัดไปสถานีคิดเลขที่ 12 : เล่นงานติ๊กต็อก โดน ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์