‘อธิบดีพช.’ เปิดงาน ‘พืชพรรณธัญญาหาร จ.นครนายก’ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานเปิดงาน “พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก” รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และศิลปินที่นำภาพมาร่วมจัดแสดง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “วัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย” ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง นายวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ นางประภา ปานนิตยกุล นายสุนทร แววมะบุตร (เครือข่ายผู้ปลูกผัก)

การแข่งขันวาดภาพพืชผัก หัวข้อ “ปลูกพืชผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมทั้งให้คำแนะนำน้อง ๆ นักเรียนในการวางองค์ประกอบของภาพ และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆ นักเรียนอีกด้วย รับชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ทุกฝ่ายช่วยกันส่งเสริมให้ทุกบ้านปลูกผักกินเองตามคำกล่าวที่ว่า “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” “ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน” นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของพช. ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจของคณะผู้จัดงานในการเชื่อมโยงวิธีการปลูกผักสวนครัวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนขึ้น

ในการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอให้เห็นว่า ศิลปะ วัฒนธรรม และและนวัตกรรม มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จากวิธีการปลูกเกิดการสร้างงานศิลปะ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแปรรูปพืชผักเป็นเมนูอาหารรักษ์สุขภาพ การรวมกลุ่มการปลูกและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว
ทั้งนี้กิจกรรม “พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2563 ที่หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon