สอศ.พลิกกลยุทธ์ผลิตและพัฒนากำลังคนฟอร์มทีมเปิดสถานศึกษาอาชีวะดิจิทัล

สอศ.พลิกกลยุทธ์ผลิตและพัฒนากำลังคนฟอร์มทีมเปิดสถานศึกษาอาชีวะดิจิทัล

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงแนวทางในการขับเคลื่อน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติ และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 18 แห่งทั่วประเทศ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลสู่ระดับสถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 สอศ.เตรียมปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ และรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตปกติใหม่

นายณรงค์กล่าวต่อว่า แนวทางการขับเคลื่อนที่จะเริ่มขึ้นคือการปรับกลยุทธ์และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งมีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน 18 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด และอาชีวศึกษาภาค เพื่อนำไปสู่อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ โดยเป็นเสมือนข้อต่อระหว่างอาชีวศึกษากับพื้นที่ที่จะมีหน่วยงานเสริมทางวิชาการที่เข้มแข็งมากขึ้น มี Data Base มีกระบวนการสนับสนุนและเสริมทัพทางวิชาการ การฝึกทักษะปฏิบัติ และทรัพยากร ซึ่งสถานศึกษาจะต้องปรับกลยุทธ์และเข้าถึงความต้องการกำลังคนในพื้นที่ (Demand) ผนวกกับนวัตกรรม (Innovation) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่อาชีวศึกษายกกำลังสอง และการเป็นสถานศึกษา Digital College

“โดยในลำดับแรกของสถานศึกษาดิจิทัล ของอาชีวศึกษาจะเป็นลักษณะของการฝึกอบรม Digital training ขั้นที่ 2 หรือระยะกลางจะเป็นการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ มีเป้าหมาย มีตำแหน่งงานที่ชัดเจน มีมาตรฐานที่มีการรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ในด้านของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการทำงาน และขั้นที่ 3 หรือคือการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตร online เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่งก็ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา Digital College ซึ่งอาจกล่าวได้ง่ายๆ ว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา และผู้เรียน หรือนักเรียน ต้องมีการลงทะเบียนเป็นสถานศึกษา Digital College” นายณรงค์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ฟอร์ด’ เยาวชนปลดแอก เผยอาจถูกจับอีกคน ชี้รัฐเผด็จการหวังสร้างความกลัว ขอ ปชช.สู้ต่อ
บทความถัดไปอาร์เซน่อล จ่อเซ็นวิลเลียนยาว 3 ปี – ‘โอบาเมยอง’ บรรลุเงื่อนไขอยู่ปืนต่อ ค่าแรงเพิ่มสมใจ