“จุรินทร์”ไร้คำตอบ”ไทยเข้าซีพีทีพีพี”ตามข้อเสนอเอกชน หันเร่งยุทธศาสตร์ข้าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงท่าทีกระทรวงพาณิชย์ต่อข้อเสนอของคณะกรรมการภาคเอกชน(กกร.)เสนอให้รัฐบาลไทยเดินหน้าการยื่นเข้าเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(ซีพีทีพีพี) ว่า ต้องรอผลการศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ของกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกก่อน แล้วค่อยจะมีการพิจารณากันต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร ตอนนี้ยังเร็วที่จะระบุว่าจะตัดสินใจกันอย่างไร

“ เอกชนก็มีสิทธิ์ในการเสนอ เรื่องท่าทีว่าจะดำเนินอย่างไร ต้องอยู่ที่ผลการศึกษาและข้อเสนอในทุกภาคส่วนก่อน ซึ่งทุกอย่างต้องเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณา โดยตอนนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในขั้นตอนดูผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน “ นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวนั้น สั่งการให้กรมการค้าภายในทำการศึกษาและประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นให้นโยบายการตลาดนำการผลิตเพื่อสร้างสมดุล ลดปัญหาผลผลิตล้นและราคาตกต่ำในระยะยาว และเร่งพัฒนาพันธ์ข้าวและส่งเสริมการเพาะปลูกให้ตรงกับความต้องการของตลาดค้าโลกที่นิยมข้าวพื้นนุ่มมากขึ้น แต่ไทยยังมีการผลิตน้อย โดยยุทธศาสตร์จะครอบคลุมแผนงานและเป้าหมายในระยะ 3-5 ปี คาดว่าผลการหารือของกรมการค้าภายในจะเสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการด้านการตลาด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว(นบข.) และมีตนเป็นประธาน เพื่อนำเสนอต่อนบข.เพื่อปฏิบัติจริงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon