บดินทรเดชา นนทบุรี ออกประกาศห้ามแสดงสัญลักษณ์ ชี้ ร.ร.ไม่ใช่สถานที่กิจกรรมการเมือง

ภาพจากเพจโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิง หเสนีนนทบุรี พ.ศ.2560

บดินทรเดชา นนทบุรี ออกประกาศห้ามแสดงสัญลักษณ์ ชี้ ร.ร.ไม่ใช่สถานที่กิจกรรมการเมือง

จากที่นักเรียนทั่วประเทศลุกขึ้นมาแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพด้วยการชูสามนิ้ว และผูกโบสีขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคม โดยพบว่าหลายโรงเรียนมีการแชร์ภาพและคลิปบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีทั้งสามารถแสดงสิทธิได้อย่างเสรี และเกิดแรงต่อต้านของครูในโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ “ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง” โดยระบุว่า โรงเรียนไม่ส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ส่อเจตนาให้เกิดความขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนแห่งรัฐ “ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง”

จึงกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ภายในและภายนอกรั้วโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่หรือบุคลากร หรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชุมนุมหรือการแสดงออกใดๆ หรือแอบอ้างชื่อโรงเรียนเพื่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon