สคช. ร่วม 13 องค์กร รัฐ-เอกชน ยกระดับบุคคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ สู่มาตรฐานสากลสำเร็จ

สคช. ร่วม 13 องค์กร รัฐ-เอกชน ยกระดับบุคคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ สู่มาตรฐานสากลสำเร็จ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(สคช.) พร้อมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) และ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ 13 องค์กร แถลงผลความสำเร็จโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย และสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพการจัดการการจัดประชุม (Conference Management) กลุ่มอาชีพการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Management) กลุ่มอาชีพการจัดการสถานที่จัดงาน (Venue Management) กลุ่มอาชีพการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel Management) และกลุ่มอาชีพการจัดการงานอีเวนต์ (Event Management) ซึ่งจะช่วยต่อยอดกิจกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทุกฝ่ายมองว่าอุตสาหกรรมไมซ์จำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือในเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของคนในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังหลักในการบริหารจัดการงานให้ได้คุณภาพ การสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพไมซ์ของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์การก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลในอนาคต โดยเฉพาะเป็นการปูพื้นฐานมาตรฐานอาชีพไมซ์ของประเทศไทยสู่สมรรถนะในระดับอาเซียน และการเป็นผู้นำสถาบันองค์ความรู้ไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Institute) ของประเทศไทยต่อไป

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 13 องค์กร ที่ร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพประกอบไปด้วย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชน 3 องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จ่อรื้อโครงการท่าเรือร้างคลองวาฬ ใช้งบ 429 ล้านสร้างเสร็จนาน 14 ปี ไม่มีหน่วยงานรัฐบริหาร
บทความถัดไปสลด เก๋งชนหนุ่มขับแกร็บกระเด็นดับบนถ.ประชาชื่น