ทอ.รับมอบ’รถพยาบาลอเนกประสงค์’ช่วยเหลือภัยพิบัติ บ. AIS ชี้ลำเลียงขึ้นC-130 ปฏิบัติภารกิจได้

เมือวันที่ 25 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ(บก.ทอ.) พล.อ.อ.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในพิธีรับมอบรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ทั้งนี้ ด้วยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในสายงานธุรกิจของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS ได้ตระหนักถึงความทุ่มเท และเสียสละของทหารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจด้านความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนงานด้านการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและความผาสุกของชนในชาติ จึงได้จัดทำ “โครงการรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ระหว่างกองทัพอากาศ และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) AIS” ขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนด้านการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมทั้งจัดหารถพยาบาลอเนกประสงค์ที่สามารถลำเลียงโดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (บ.ล.8) C-130 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชันและน้ำท่วมขัง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของกองทัพอากาศ โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเครื่องบินลำเลียง C-130 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถดำรงขีดความสามารถในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งยังสามารถทำการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีกด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยในการสนับสนุนกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในยามวิกฤติต่างๆ เช่น การบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถนำไปช่วยรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะทำการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon