ลิกซิล ปรับองค์กรครั้งใหญ่ เรียบง่าย-คล่องตัว เปิดทางให้พนักงานเติบโต คงธุรกิจหลัก โละธุรกิจที่ไม่ใช่

รายงานข่าวจาก ลิกซิล อินเตอร์เนชันแนล แจ้งประกาศการปรับตำแหน่งทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปเพื่อลดความซับซ้อน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เรียบง่ายและเป็นการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรให้คล่องตัวปราดเปรียว โดยตำแหน่งผู้จัดการของลิกซิล อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งมีบทบาทการทำงานในระดับนานาชาติจะปรับเป็น “Leader” พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ

การปรับเปลี่ยนนี้จะทำควบคู่ไปกับการพลิกโฉมองค์กรในด้านอื่น ๆ อาทิ การถอนการลงทุนจากธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและการควบรวมกลุ่มบริษัทลิกซิล (ลิกซิล กรุ๊ป และลิกซิล คอร์ปอเรชัน) เพื่อปรับโครงสร้างการทำงานภายในองค์กรให้เรียบง่ายขึ้น การปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านต่าง ๆ จะทำให้ลิกซิลมีรูปแบบการทำงานที่ปราดเปรียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลิกซิลกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยการปรับตำแหน่งผู้จัดการภายในองค์กรให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็น “Leader” รวมถึงปรับเปลี่ยนหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

นอกจากการปรับระบบตำแหน่งให้เรียบง่ายแล้ว ในปีนี้ลิกซิลยังได้ปรับบทบาทบุคลากรขององค์กรให้ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหาร 2 คน คือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานอาวุโส พร้อมลดจำนวนเจ้าหน้าที่องค์กรลงจาก 50 เป็น 24 คน การปรับเปลี่ยนนี้ได้เพิ่มความชัดเจนของบทบาทและความรับผิดชอบของทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารและกำหนดทิศทางของบริษัท ซึ่งจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลด้วย

นายบิจอย โมฮาน Leader, ลิกซิล อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า นี่คืออีกก้าวสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีความเรียบง่าย ส่งเสริมศักยภาพ และมีวัฒนธรรมที่ไม่มีลำดับชั้น สิ่งที่สำคัญคืองานที่บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบ มิใช่ตำแหน่งหรือชนชั้นภายในองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความคล่องแคล่วของการทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากชุดศักยภาพและความหลากหลายทางความคิดของแต่ละคน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากชนชั้น ความกลัวในผลที่จะเกิดขึ้น และความไม่โปร่งใส เราต้องการความคิดที่ดีที่สุด ไม่ใช่ความคิดของคนที่มีตำแหน่งสูงสุด ทีมผู้บริหารและผมมีความตั้งใจที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ลิกซิลยังมุ่งที่จะยกระดับการให้บริการต่อพันธมิตรและลูกค้า ด้วยการเพิ่มความใส่ใจต่อการให้บริการมากกว่าตำแหน่งของพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้นลิกซิลมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่ปราดเปรียวและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถปรับตัวทันต่อโลกที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นองค์กรที่เข้าใจและสามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายซาโตชิ โคนากาอิ Leader, กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ (LWT) ลิกซิล เอเชียแปซิฟิก กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าคือหัวใจของทุกการกระทำของเราที่ลิกซิล ในขณะที่ประเด็นด้านสุขภาพและสุขอนามัยเป็นความกังวลหลักของผู้คนจำนวนมาก พวกเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายและคำมั่นสัญญาที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ด้วยนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา ท่ามกลางความท้าทายจากโรคระบาดใหญ่นี้ เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีไร้สัมผัส ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริง เราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมที่เรียบง่ายและเปิดกว้างมากขึ้น จะช่วยลดอุปสรรคต่อการทำงานที่รวดเร็วคล่องตัวและสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนสามารถมุ่งมั่นต่อเป้าหมายสูงสุดของเรา นั่นคือการสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริงสำหรับทุกคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านเครียด หลังชายชาวเมียนมาลอบมาหาเมียที่สุพรรณฯ ชี้ขายโรตีรอบหมู่บ้าน
บทความถัดไปด่วน! เชียงใหม่พบดีเจชายติดโควิดเพิ่ม 1 ราย