คพ.ประเมินสภาพอากาศ 13-14 ธ.ค. ภาพรวมดีถึงปานกลาง 15 ธ.ค. ฝั่งธน-กทม.ฝุ่นจิ๋วสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง ในช่วงเวลา 07.00น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

13 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงในระดับที่ควรเฝ้าระวังบริเวณกรุงเทพตะวันออกบางส่วน และจังหวัดปริมลฑลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

14 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง แต่อาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงในระดับที่ควรเฝ้าระวังบริเวณกรุงธนเหนือ และจังหวัดนนทบุรี โดยรวมคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมลฑลยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

15 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นในระดับที่ควรเฝ้าระวัง คือ พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ/ใต้ กรุงเทพเหนือ/กลาง/ใต้ ส่วนจังหวัดปริมลฑลโดยภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีเพียงจังหวัดสมุทรปราการที่ควรเฝ้าระวังฝุ่นละอองสูงขึ้นตอนบนของพื้นที่


สรุป ใน 72 ชั่วโมงล่วงหน้า ภาพรวม กทม. และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลาง โดยในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม คุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ กทม. และจังหวัดปริมลฑลยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีแนวโน้มฝุ่นละอองลดลง ส่วนวันที่ 15 ธันวาคม ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นระดับที่ควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ กทม. เป็นส่วนใหญ่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon