รองอธิบดีชป.ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

รองอธิบดีกรมชลประทานร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปาการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าฯรับเสด็จ

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายวชิรปราการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ เพื่อใช้ในการเกษตรสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีความต้องการน้ำในพื้นที่เกษตรปีละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร และมีปัญหาเรื่องระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ

กรมชลประทานจึงได้มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง ซึ่งจะสูบน้ำจากสระเก็บน้ำเดิมในความจุประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวมประมาณ 1,100 เมตร และอาคารหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเติมน้ำให้แก่สระเก็บน้ำเดิมภายในค่ายวชิรปราการ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะทำให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรในค่ายวชิรปราการจำนวน 44 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon