ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ตามการเสนอ สลับ 3 เก้าอี้ใหญ่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประภาศ คงเอียด นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่ถูกโยกไปรองปลัดกระทรวงการคลัง ขณะที่ปานทิพย์ ศรีพิมล ลุกจากที่นั่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ไปแทนที่ประภาศ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เกิด 3 มกราคม 2505 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

International Tax Program Certificate and Master of Laws (Tax Law) HARVARD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เส้นทางชีวิตราชการ ผ่านการดำรงตำแหน่งหลัก

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เมษายน 2561 ครม.แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สายตรง มือไม้เบอร์รอง ทำเนียบรัฐบาล

ก่อนหน้านี้ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยคลัง รับหน้าเสื่อผลักดันนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพสามิตมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้นยืนยันเสนอชื่อ ลวรณ แสงสนิท

ว่ากันว่า เรื่องแต่งตั้งซี 10 ครั้งนั้น เป็นหนึ่งในปมขัดแย้งที่ทำให้ปรีดีลาออกในที่สุด

แม้ผิดหวังคราวแต่งตั้งโยกย้ายเดือนกันยายน

แต่ไม่กี่เดือนต่อมา ล่าสุด 22 ธันวาฯ 63 ได้นั่งเก้าอี้อธิบดีสมใจ คุมกรมใหญ่ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon