เริ่มแล้ว!! กาญจนบุรี เปิดจุดคัดกรอง โควิด-19 ตามประกาศคำสั่งจังหวัด วันแรก

เริ่มแล้ว!! กาญจนบุรี เปิดจุดคัดกรอง โควิด-19 ตามประกาศคำสั่งจังหวัด วันแรก

จากกรณี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 เรื่อง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 54 และมาตรา 57 โดยกำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ จำนวน 3 จุด

จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จุดที่สองบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 หน้าสถานีน้ำมัน PT หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา และจุดที่สามบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 หน้าหน่วยบริการประชาชน จุดตรวจตลาดเขต สถานีตำรวจภูธรพนมทวน อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยจุดตรวจแต่ละจุดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 นาย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 นาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 2 นาย เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จำนวน 2 คน รวมจุดละ 21 คน

ล่าสุดเมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ 9 มกราคม นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อำนาจ เอี่ยมใจดี ผกก.สภ.พนมทวน ได้ร่วมกันเปิดจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (กาญจนบุรี- สุพรรณบุรี) หน้าที่ทำการสายตรวจบ้านตลาดเขต หมู่ 5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน

โดยจุดคัดกรองบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้า-ออก จังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี มีแนวเขตติดกับ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทหาร และ ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ขนส่ง รวม 21 นาย ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ขณะนี้เหตุการณ์ทั่วไปยังเป็นปกติ

ขณะที่จุดตรวจ จุดสกัด ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อ.ท่ามะกา และที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 หน้าสถานีน้ำมัน PT หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา ซึ่งเป็นถนนมุ่งหน้าเข้าสู่ จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เริ่มปฏิบัติงานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 อย่างเข้มข้นแล้วเช่นกัน

โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามข้อมูลประวัติของการเดินทาง ความจำเป็นในการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาด รวมทั้งในบางกรณีหากมีเหตุความจำเป็นหรือหากมีเอกสารประกอบให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ป่วยสะสมของ จ.กาญจนบุรี จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 4 ราย ซึ่งทั้ง 4 รายติดมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงทั้งสิ้น ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ซึ่งถือว่า จ.กาญจนบุรี ยังไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่แต่อย่างใด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon