กกต.เตือนผู้สมัครอบจ. ต้องทำบัญชีรายจ่ายลต. ภายใน 22มี.ค.นี้ ไม่ยื่นเจอโทษหนัก

กกต.เตือน ผู้สมัครรับเลือกตั้งอบจ. ต้องยื่นจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ภายใน 22 มี.ค. ชี้ หากไม่ยื่น-ยื่นเท็จ ยื่นไม่ครบ เจอโทษหนักแน่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นหรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ โดยผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี ส่วนผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon