‘ผบ.ทอ.’นำทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเตรียมเปิดเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.)เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปล่อยแถวกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนเขตสายไหม ตลอดจนคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนการเตรียมพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน หลังมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดลานกิจกรรมของโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียน การปล่อยสาร EM เพื่อปรับคุณภาพน้ำ การมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลพร้อมแทนกดแบบเท้าเหยียบ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับแม่บ้านและนักการภารโรง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และการฉีดกำจัดยุงในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน

ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน ทำสถานศึกษาให้เป็นที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานกลับเข้ารับการศึกษาอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำความดีของข้าราชการจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon