พณ.เล็งยกเลิกกม.คุมนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้นำเข้ามาจดแจ้งกับกรมฯ ก่อนนำเข้า เพื่อป้องกันการนำเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลิตอาวุธปืนหรือวัตถุอันตรายอื่น กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่ปี 2559 และมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ว่าควรปรับปรุงในทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่ประชุมเห็นว่าขอบเขตสินค้าเครื่องพิมพ์สามมิติตามพิกัดศุลกากร 8477.10.39 และ 8479.89.39 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ครอบคลุมถึงสินค้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้ว

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า ประกอบกับปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีเทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่สามารถนำไปผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพได้ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงเป็นภาระแก่ผู้นำเข้า ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ดังกล่าว จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้19 จังหวัดจมฝุ่นพิษ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อ่วมหนักเผชิญฝุ่นเกือบทุกพื้นที่
บทความถัดไปพปชร. ส่ง ‘อาญาสิทธิ์’ สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนฯ – ‘รงค์’ ชี้มารยาททางการเมือง