ปารีณา ซีด! องค์การคนพิการ จ่อยื่นชวน สอบจริยธรรม ไม่ขอโทษ ด้อยค่าบุคคลออทิสติก

ปารีณา ซีด! องค์การคนพิการ จ่อยื่น “ชวน” สอบจริยธรรม ไม่สำนึก ด้อยค่าบุคคลออทิสติก

กรณีที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้งความดำเนินคดีกับ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ในข้อหาที่นำตัวเองไปเปรียบเปรยกับลูกของทนายอนันต์ชัย ซึ่งเป็นออทิสติก ต่อมาทนายอนันต์ชัย และ 7 องค์กรคนพิการ ออกจี้ให้ น.ส.ปารีณา ขอโทษ-หยุดดำเนินคดีกับคนออทิสติก พร้อมล่าชื่อผู้พิการทุกประเภท และประชาชน ประณามการกระทำดังกล่าว

วันนี้ (3 ก.พ.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้โพสต์ข้อเขียนเผยว่า 7 องค์การคนพิการ เตรียมยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สอบจริยธรรม น.ส.ปารีณา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ความว่า

“ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ รัฐสภา

ผม… และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้นำองค์การคนพิการแต่ละประเภท 7 องค์การ จะยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชน ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สอบจริยธรรม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี

สืบเนื่องจากกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 โพสต์ข้อความในลักษณะใส่ร้าย เสียดสี น.ส.อรัชพร โภคินภากร หรือก้อย

“ดาราน่าแบ๊ว หรือ ออทิสติก“

อันเป็นการเปรียบเทียบกับความพิการของบุคคล (ออทิสติก) ในลักษณะเหยียดหยาม เย้ยหยัน ข่มเหงให้ต่ำตม อันเป็นการ Bully คนที่เป็นออทิสติก ! ส่งผลกระทบต่อกายและจิตใจของคนพิการทุกประเภท และครอบครัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นออทิสติก พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก ซึ่งถือเป็นการคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการเหล่านั้นอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ถึงมาตรา 17 และตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 ข้อ 4 ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 4, 27 และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อบทที่ 5 และบทที่ 8 ซึ่งคนพิการ, ผู้ดูแลคนพิการ(พ่อ แม่ ด้วย) และองค์กรด้านคนพิการ มีสิทธิร้องขอให้วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ ตามข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการกระทำของนางสาวปารีณาฯ ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1), (4) อีกด้วย

เมื่อผม ,คุณชูศักดิ์ฯ ,นางสาวเพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นออทิสติก และเป็นนักเรียนทุนแพทย์ปริญญาเอกของสหภาพยุโรป ซึ่งบิดา องค์กรคนพิการ และคนพิการ พร้อมทั้ง 7 องค์การคนพิการระดับประเทศ ได้แก่

1. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
6. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
7. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
8. นางสาว เสาวลักษณ์ ทองก๊วย (ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ)
9.ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ (ประธานฝ่ายกฎหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย)

ได้ออกมาตักเตือน และขอให้กล่าวคำขอโทษ และหยุดคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา แต่นางสาวปารีณาฯ หาได้สำนึกในการกระทำของตนไม่ กลับพูดในทำนองหัวหมอ ท้าทายว่า

“ไปจบที่ศาล !“

ผม องค์การคนพิการระดับประเทศทั้ง 7, คนพิการ และประชาชนที่มีจิตเป็นธรรมและเมตตา จึงได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการกระทำของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 และยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการสอบจริยธรรม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

แล้วเจอกัน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้ำเค็มขึ้นถึงปราจีนฯ ชาวนาเดือดร้อนหนัก ต้องเอารถน้ำวิ่งฉีด ไม่ให้ข้าวยืนต้นตาย
บทความถัดไปกรมสุขภาพจิตเผยปี’63 ฆ่าตัวตายพุ่ง 7.3 ต่อแสนประชากร เหตุหลักปัญหาครอบครัว-ศก.