สพฐ. คาดหลักสูตรใหม่ทันใช้ปีการศึกษา 2565 เน้นสมรรถนะ ให้เรียนตามความชอบ

สพฐ. คาดหลักสูตรใหม่ทันใช้ปีการศึกษา 2565 เน้นสมรรถนะ ให้เรียนตามความชอบ

เมื่อวันที่ 9 กุมาพันธ์ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรการอิงสมรรถนะ แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า หลักสูตรที่จัดทำใหม่จะเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนจุดเน้น จากเดิมที่เน้นว่าผู้เรียนจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเท่าใด และควรรู้เรื่องอะไรบ้าง แต่หลักสูตรใหม่จะเน้นว่าเมื่อเรียนแล้วผู้เรียนได้สมรรถนะอะไรบ้าง ซึ่งหลักสูตรใหม่ที่กำลังจัดทำนี้ไม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาอะไรมากนัก แต่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันกับปัจจุบัน เช่น การเรียนโค้ดดิ้ง ที่เดิมอาจจะสอนไม่ครบทุกโรงเรียน ก็อาจจะนำมาเพิ่มในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายอัมพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การจัดทำหลักสูตรใหม่ จะดูว่าในแต่ละช่วงชั้นควรจะพัฒนาสมรรถนะใดให้กับผู้เรียนบ้าง เช่น ระดับอนุบาล ควรจะสอนและเติมสมรรถนะพื้นฐานอะไรให้กับเด็กบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป ส่วนระดับชั้น ป.1-3 ควรสอนสมรรถนะอะไรเพื่อเตรียมตัวผู้เรียน ให้ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น ส่วนระดับชั้น ป.4-6 หลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องเติมเต็มความรู้ของผู้เรียนให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ ส่วนระดับชั้นม.1-3 จะเน้นเรียนสมรรถนะด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และระดับชั้น ม.4-6 การเรียนการสอนจะเน้นที่ตัวผู้เรียน ว่าผู้เรียนสนใจอาชีพอะไร ก็ให้การเรียนการสอนมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งตนมองว่าหลักสูตรใหม่นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบของตนเองมากขึ้น

“หลักสูตรที่จัดทำใหม่ไม่ได้เป็นการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะปัจจุบันหลักสูตรที่ใช้อยู่ก็อิงสมรรถนะผู้เรียนอยู่แล้ว แต่จะปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นครูจะต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากปัญหา และแสวงหาวิธีแก้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ผ่านการเรียนการสอนลักษณะนี้ และสิ่งที่การศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวัง คือทำให้ผู้เรียนมีฐานความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพของผู้เรียน เพราะถ้าผู้เรียนมุ่งไปศาสตร์เดียวหรืออาชีพเดียวอาจจะดำรงชีวิตได้ยาก ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเร่งจัดทำหลักสูตรใหม่ให้เสร็จ ทันใช้ในปีการศึกษา 2565″นายอัมพร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ปัดถือเคล็ด แสกผมใหม่ รับศึกอภิปราย มั่นใจพรรคร่วมเหนียวแน่น ไม่มีเสียงแตก
บทความถัดไปอว. ดึง กสทช. อัพเกรดเครือข่าย UniNet เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาวิจัย รับสังคมดิจิทัล