‘แม่พิมพ์’ นับแสนโวยขาดโอกาส หลัง ‘ศธ.’ หั่นงบคูปองครู-ชวดพัฒนา ตัดทางก้าวหน้าขอเลื่อน’วิทยฐานะ’

‘แม่พิมพ์’ นับแสนโวยขาดโอกาส หลัง ‘ศธ.’ หั่นงบคูปองครู-ชวดพัฒนา ตัดทางก้าวหน้าขอเลื่อน’วิทยฐานะ’

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รายงานผลการรับฟังปัญหา จากครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพบว่า ครูกว่า 1 แสนราย ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดต่าง ๆ ร้องเรียนว่าขาดโอกาสไม่ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีโอกาสในเรื่องความก้าวหน้า โดยเฉพาะการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่งเดิมจะมีโครงการคูปองพัฒนาครูหรือคูปองครู ที่จัดสรรเงินให้ครูเลือกช็อปปิ้งหลักสูตรได้ตามความถนัดและสนใจ สามารถนำไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ แต่เมื่อโครงการคูปองครูยกเลิกไป ประกอบกับไม่มีสถาบันมาพัฒนาครูและต้นสังกัดดูแลไม่ไหว ทำให้ครูในจังหวัดต่าง ๆ ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นคุรุสภาจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายจุดบริการ การอบรมพัฒนาครูต่อไป

“สิ่งที่คุรุสภาจะต้องเร่งแก้ไขอีกอย่างหนึ่งคือ แก้ไขฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น กระบวนการสอบสวนทางจรรยาบรรณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้เวลานาน จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม เป็นต้น โดยผมได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายของคุรุสภา ไปดำเนินการปรับแก้อย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันยังเน้นย้ำว่า กระบวนการสอนสวนเรื่องต่างๆ ต้องรวดเร็วทันสมัยมากขึ้น รวมถึงให้ไปดูกฎหมายอื่น ๆ ที่ต้องเร่งปรับแก้ให้ทันสมัย เพราะจากที่พบคุรุสภามีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับจำนวนมากที่อาจจะขัดแย้งกันเอง ดังนั้นต้องเร่งแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินการของคุรุสภารวดเร็วมากยิ่งขึ้น”นายดิศกุลกล่าว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รายงานความคืบหน้ากรณีคุรุสภา เตรียมเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Khuru On Mobile” เพื่อให้ครูรับข้อมูลข่าวสารการศึกษา การพัฒนาครูและแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะเดียวกันยังได้รายงาน ปัญหาหารเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน ศธ. ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศธ.ที่ให้คุรุสภาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาครูทั้งระบบ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันผู้ใช้ครูและสถานบันผลิตครู ว่าแต่ละปีควรจะพัฒนาและผลิตครูจำนวนเท่าใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการตลาด โดยพบว่า ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อข้อมูล เรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งแก้ไข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon