พันธบัตร เราชนะ เกลี้ยง 6 หมื่นล้าน กระจายปชช. 24,000 คน ผู้ลงทุนอายุต่ำสุด 15 ปี

พันธบัตร เราชนะ

พันธบัตร เราชนะ เกลี้ยง 6 หมื่นล้าน กระจายปชช. 24,000 คน ผู้ลงทุนอายุต่ำสุด 15 ปี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” และ “เราชนะ” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ว่า จำหน่ายได้ครบวงเงินแล้วทั้ง 2 รุ่น โดยข้อมูลจากการจำหน่ายชี้ให้เห็นว่าประชาชนสนใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ลงทุนจากทุกจังหวัดทั้ง 2 รุ่น

นางแพตริเซีย กล่าวว่า พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะบนวอลเล็ต สบม. จำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง แสดงถึงการตอบรับที่ดียิ่งจากประชาชน มีผู้สนใจลงทุนเกือบ 9,600 คน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 93 ปี วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายประมาณ 524,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ลงทุนวัยหลังเกษียณให้ความสนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนรายการทั้งหมด และจำนวนรายการผู้ลงทุนในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้และมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของรัฐบาล

Advertisement

นางแพตริเซีย กล่าวว่า สำหรับ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะ ที่จำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้กระจายไปสู่ประชาชนเกือบ 24,000 คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มอายุ 50 – 79 ปี เป็น กลุ่มผู้ลงทุนสูงสุด

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่นิยมซื้อจากสาขาธนาคารด้วยวงเงินเฉลี่ย 2.13 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายให้กับประชาชนแล้วคงเหลือวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท จำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินภายในครึ่งวันแรกของการจำหน่าย

นางแพตริเซีย กล่าวว่า สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษทั้ง 2 รุ่น ผู้ลงทุนสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในรอบถัดไปได้ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image