วีรศักดิ์ แนะเจ้าของธุรกิจช่วงโควิด ติวข้อมูลWTOเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้เปิดตัวระบบการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิก WTO ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์การค้าของ WTO ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรภาครัฐ และการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 อาทิ ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ WTO การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง WTO กฎเกณฑ์การค้าสินค้าและการค้าบริการ มาตรการเยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การค้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียน การค้ากับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โดยผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศของ WTO ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://wtolearning.csod.com สามารถเรียนได้ 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน หากผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การค้าโลกให้กับผู้ประกอบการ ถือเป็นเรื่องความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยคล่องตัว และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การค้าของ WTO กำชับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 ถือเป็นโอกาสเพิ่มพูนความรู้ติดอาวุธเรื่องกฎเกณฑ์การค้าโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายวีรศักดิ์ กล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ 8 หลักสูตร ได้แก่ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3. การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.การเปิดเสรีบริการ 5.องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7. สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยแต่ละหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ผู้สนใจเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่วันนี้ 93 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
บทความถัดไปภูมิใจไทย แจงเหตุวอล์กเอาต์ ย้ำไม่มีเรื่องไหนสำคัญกว่า รธน. หวั่นเวลาไม่พอแก้ทันสมัยประชุมนี้