กรุงเทพประกันชีวิต เปิดผลประกอบการ Q 4/63 เบี้ยประกันรับปีแรกแตะ 6,550 ล้าน โต 6% สวนกระแสอุตสาหกรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 4/63 บริษัทฯมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวนทั้งสิ้น 6,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรก ลดลงร้อยละ 11 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยของช่องทางธนาคารจากสินค้ากลยุทธ์ซึ่งได้วางแผนการขายร่วมกับธนาคารในไตรมาสที่ 3/63 ทำให้ช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน ผลจากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขายและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโควิด-19 ส่วนช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันของการรับประกันภัยกลุ่ม ช่องทางออนไลน์และช่องทางการตลาดตรง

สำหรับเบี้ยรับประกันภัยรวมปี 2563 มีจำนวน 34,745 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีต่อของช่องทางธนาคารและช่องทางตัวแทนที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในปีนี้ สำหรับไตรมาส 4/63 มีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,194 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากไตรมาส 4 ปี 2562 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของเบี้ยประกันรับปีแรกจากช่องทางธนาคารซึ่งบริษัทได้มีการทำการตลาดสินค้ากลยุทธ์ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันรับปีแรกจากช่องทางตัวแทน และช่องทางอื่นๆ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 339,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 2 โดย สินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 95 ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,608 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63 จากปี 2562 เนื่องจากการตั้งสำรองค่าเผื่อความผันผวน (PAD: Provision for Adverse Deviation) เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากรายได้เงินลงทุนที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ ไตรมาส 3/2563 ที่ระดับร้อยละ 274

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส 4/63 บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยช่องทางธนาคาร บริษัทยังคงทำการตลาดผ่านแคมเปญ “เลือกประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้” โดยมีนาย ณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบบประกันเกนเฟิสต์ (Gain 1st)

ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าวว่า ในส่วนของช่องตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้ทำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่แบบมีเงินปันผล และแบบประกันสุขภาพต่างๆ รวมทั้งบริษัทได้มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และบริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กมธ.ดีอีเอส หารือ หลังแฮคเกอร์เจาะเข้าขโมยรายชื่อ ผู้เข้าใช้ห้องสมุด รัฐสภา
บทความถัดไปปชป.คึกคัก! ‘จุรินทร์ ควง ถาวร นำทัพใหญ่ ลุยเลือกซ่อมเขต 3 นครศรีฯ