กรมชลประทานส่งเครื่องจักรกลบรรเทาภัยแล้งเกษตรกร ที่พิษณุโลก- สุโขทัย-แพร่

ประพิศ จันทร์มา ส่งเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร กำชับให้กรมชลประทานดูแลช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยสำนักเครื่องจักรกล เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลกว่า 5,935 หน่วย ทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง อาทิ ที่จังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน 1 คัน เข้าทำการขุดชักร่องน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากคลองมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถช่วยส่งน้ำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทาน ได้ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการขุดชักร่องน้ำบริเวณคลองเมม-คลองบางแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่ รวมทั้งประชาชนริมสองฝั่งคลองได้รับประโยชน์อีกกว่า 200 ครัวเรือน

ด้านจังหวัดแพร่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนมาตรฐาน จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และการอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านดอนแก้ว   หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง รวมระยะทางขุดลอกกว่า 4 กิโลเมตร ซี่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 390 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก

Advertisement

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดย สำนักเครื่องจักรกล ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ อาทิ รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า เรือขุดลำเลียงดินด้วยท่อ รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ รวมถึงรถขุดแบบมาร์ซแบ๊คโฮ ที่สามารถเดินในน้ำลึก 1-2 เมตรได้ เพื่อขุดชัดร่องน้ำ ขุดลอกตะกอนที่ตื้นเขิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ให้มากที่สุด หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

Advertisement

 

           

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image