พณ.ปลื้ม 4 เดือนแรกปี64 การค้าผ่านเอฟทีเอทะลุแสนล้านดอลล์ สินค้าเกษตรพุ่ง22%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าและการส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และเปรู ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 มีมูลค่า 108,826.75 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก 13.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 63.84% ของการค้ารวมของไทย โดยเป็นการส่งออกไป 18 ประเทศคู่ FTA มูลค่า 52,627.81 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก 6.45%

นางอรมน กล่าวว่า สินค้าเกษตร หรือกลุ่ม กสิกรรม ปศุสัตว์และประมง เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นทั้งอาหารและวัตถุดิบ โดยช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 ไทยส่งออกไปประเทศคู่ FTA มูลค่า 6,097 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 74.56% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย ตลาดที่มีการขยายตัว เช่น จีน บวก 46% อาเซียน บวก 4% ญี่ปุ่น บวก 6% เกาหลีใต้ บวก 23% และอินเดีย บวก 71% เป็นต้น โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี อาทิ ยางพารา บวก 47% และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง บวก 49% ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง พลังงานทดแทน และเป็นทั้งพืชอาหาร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารอื่นๆ ที่ขยายตัวเช่นกัน อาทิ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผักสดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง เครื่องเทศและสมุนไพร และข้าวโพด

นางอรมน กล่าวว่า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน มีมูลค่า 40,161.2 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก 5.25% มีสัดส่วน 58.65% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัว อาทิ จีน บวก 14% เวียดนาม บวก 24% มาเลเซีย บวก 59% ฟิลิปปินส์ บวก 18% ลาว บวก 41% ญี่ปุ่น บวก 5% เกาหลีใต้ บวก 36% ออสเตรเลีย บวก 25% อินเดีย บวก 28% และนิวซีแลนด์ บวก 56% ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิต สินค้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส และสินค้า Work From Home อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ บวก 37% คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บวก 13% ผลิตภัณฑ์ยาง บวก 37% เม็ดพลาสติก บวก 34% เคมีภัณฑ์ บวก 27% วงจรไฟฟ้า บวก 12% และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล บวก 13%

ส่วนตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยไปยังประเทศคู่ FTA ช่วง 4 เดือนแรก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังมีสินค้าที่ยังสามารถขยายตัวได้ดี อาทิ อาหารสัตว์เลี้ยง บวก 23% ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป บวก 1% เครื่องดื่ม บวก 8% สิ่งปรุงรสอาหาร บวก 8% ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ บวก 143% และไอศกรีม บวก 29%

“การส่งออกของไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร สินค้ากลุ่มอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิต เนื่องจากปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อีกทั้งความตกลงการค้าเสรียังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยอีกด้วย” นางอรมน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon