คนตามข่าว : พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ

คนตามข่าว พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในโควต้าภาคใต้แทนสมใจ สุวรรณศุภพนา อดีตนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่สอบตกในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯครั้งล่าสุด

สมาคมสันนิบาตฯ ออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้พงษ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาต เมื่อ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา

วาระเท่าที่เหลืออยู่ จนถึงสิ้นปีบริหาร 2565 หรือ 5 ตุลาคม 2565

ลูกช้าง ม.ช.รหัส 24 ชื่อเล่นอ๋า หรือนายก อ๋า

ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2528 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยควันแสนด์ ออสเตรเลีย 2535 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542

เติบโตในครอบครัว นักธุรกิจ ประกอบกิจการค้ายาเส้น วัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านเมืองทอง หมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของเมืองยะลา

จบเมืองนอก กลับมาช่วยธุรกิจครอบครัว

2545 ชิมลางการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก่อนก้าวดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ผลงานการันตีความสามารถมากมาย อาทิ รางวัลเมืองเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา สภาการศึกษา ปี 2547 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2547 และปี 2549 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2547 และ 2548

ได้รับเลือก นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครยะลา ต่อเนื่อง 5 สมัย นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบัน

28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ประชาชนไว้วางใจ เลือกดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลนครยะลาอีกครั้ง ควบเข้าวิน 18,072 คะแนน แต้มทิ้งห่างคู่แข่ง 10 เท่า

ล่าสุดนั่งควบนายกสมาคมสันนิบาตอีกเก้าอี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าว วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564
บทความถัดไป‘ดูแรนท์’ พา ‘เน็ตส์’ อัด ‘บั๊กส์’ 125-86 นำ 2-0 เกม ‘ซันส์’ เชือด ‘นักเก็ตส์’ 122-105