โกศลวัฒน์เผยฝีมืออัยการปราบทุจริตภาค9ฟ้องอดีตนายก อบต.ปาเสมัสทุจริตจัดจ้างสร้างอาคาร ศาลอุทธรณ์ยืนโทษคุก3

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีและโฆษก อัยการปราบปรามทุจริตภาค9 เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 8 ..ที่ผ่านมา

ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาจำคุก 3 ปีนาย .นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส .สุไหงโกลก .นราธิวาส (ตำเเหน่งขณะนั้น)ในคดีที่พนักงานอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 โดยนายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด เจ้าของสำนวน ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ในความผิดตามป.อาญา .157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..2542 .123/1

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..2542 มาตรา 123/1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดนคำฟ้องระบุพฤติการณ์สรุปว่าเหตุดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2547 นาย .นายก อบตคนดังกล่าว ให้เอกชนผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง ก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินการอนุมัติและทำการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ..2535  โดยนาย .ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง เพื่อให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ กำหนดราคากลาง และแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้าง และในส่วนซ่อมแซมอาคารกลับคืนสู่สภาพเดิม

พฤติการณ์ฟังได้ว่า นาย .นายก อบต.ปาเสมัส จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเจตนาให้เอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าทำการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารทั้ง 2 หลัง ไปก่อน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญาและเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารโดยวิธีพิเศษ เพื่อกีดกันผู้รับจ้างรายอื่นในการเสนอราคาเข้าประกวดราคา ถึงแม้ว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายเงินหรือกระทำการอันใดเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลปาเสมัส แต่การรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างและในส่วนซ่อมแซมอาคารทั้งสองหลัง ทำให้เทศบาลปาเสมัสไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมทั้งสองหลังได้ตามวัตถุประสงค์ สูญเสียเวลาในการดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซมอาคารและต้องการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารทั้งสองหลังใหม่ และต้องเสียเงินงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมเพิ่มเติมทำให้การก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารทั้งสองหลังล่าช้าออกไป ทำให้เทศบาลตำบลปาเสมัส และทางราชการได้รับความเสียหาย

ศาลชั้นต้น (ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9) ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี

จำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

เเละศาลอุทธรณ์ แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยยืน 3 ปีเมื่อวันที่8..ที่ผ่านมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon