เตียงป่วยวิกฤตแรงดันลบ รพ.มหาราชโคราช เต็มแล้ว ! ยังพบรายใหม่อีก 355 ราย

เตียงป่วยวิกฤตแรงดันลบ รพ.มหาราชโคราช เต็มแล้ว !  พบ รายใหม่อีก 355 ราย

วันที่  28 สิงหาคม ทางศูนย์โควิด-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 355 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 281 ราย และติดมาจากนอกจังหวัด 72 ราย ซึ่งเมื่อดูจากกราฟเส้นเปรียบเทียบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ กับผู้ป่วยติดเชื้อนอกพื้นที่ จะเห็นว่า แนวโน้มการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด ตัวเลขยังสูง โดยพื้นที่เสี่ยงพบการแพร่กระจายเชื้อสูง 3 ลำดับแรก ยังคงเป็นพื้นที่ อ.โชคชัย อ.ปากช่อง และ อ.สูงเนิน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 19,254 รายแล้ว

แต่ทั้งนี้รักษาหาไป 13,697 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 5,426 ราย มีเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิง อายุ 50 ปี ชาว ต.โพนทอง อ.สีดา มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและมีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เขตบางบอน กรุงเทพฯ ถูกส่งเข้ารักษาตัวต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ เวลา 05.00 น. ส่วนอีกรายเป็นชาย อายุ 47 ปี ชาว ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม ปฏิเสธโรคประจำตัว แต่มีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จ.สมุทรปราการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และเข้ารับการรักษาตัวต่อที่ รพ.มหาราชฯ เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทำให้จังหวัดนครราชสีมา มียอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 131 ราย

ซึ่งข้อมูลเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เตียงรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เคสสีแดง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันนี้ มีผู้ป่วยโควิดเคสสีแดงครองเตียงไปแล้วว่า 66 % เหลือว่างแค่ 34 % เท่านั้น โดยมีผู้ป่วยกระจายรักษาอยู่ในห้องเดี่ยวแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ หรือ AIIR Airborne Infection Isolation Room จากทั้งหมด 10 เตียง เหลือว่างเพียง 3 เตียงเท่านั้น ส่วนห้องแยกผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ ICU AIIR เต็มทั้ง 8 เตียงแล้ว ขณะที่ห้องแยกโรคติดเชื้อแรงดันลบ Modified AIIR จากจำนวน 92 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียง 76 เตียงเหลือว่าง 16 เตียง ส่วนที่หอผู้ป่วยแยกโรค รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เคสสีเหลือง มีเตียงรองรับ 203 เตียง เหลือว่าง 86 เตียง

แต่เตียงรองรับผู้ป่วยเคสสีเหลืองใน รพ.หลักของแต่ละอำเภอ หรือ รพ.ชุมชน มีห้องแยกผู้ป่วย Isolation room รองรับได้ทั้งหมด 790 เตียง ตอนนี้มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 711 เตียง เหลือว่าง 79 เตียง ส่วนห้อง COHORT WARD สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือเชื้อที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค มีเตียงรองรับทั้งหมด 1,526 เตียง เหลือว่าง 553 เตียงเท่านั้น และสำหรับเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เคสสีเขียว กระจายอยู่ทั่วจังหวัด พบว่า ใน รพ.สนาม 10 แห่ง มีเตียงรองรับ 1,092 เตียง เหลือเตียงว่างเพียง 408 เตียง ส่วนที่ศูนย์พักคอย หรือ CI Community Isolation จำนวน 251 แห่ง จะมีเตียงรองรับ จำนวน 8,486 เตียง คอรงเตียงไปแล้ว 3,201 เตียง เหลือว่าง 5,969 เตียง

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัด ยังคงเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่อง โดยฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป้าหมายอยู่ที่ 2,112,381 ราย รายงานวันนี้ ล่าสุดสามารถฉีดเข็มที่ 1 ไปได้แล้ว 580,397 รายหรือ 27.48% ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปได้ 222,220 ราย หรือ 10.52 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 802,617 โดส

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon