นายกฯนัดประชุม ก.ตร. 27 ก.ย.ถกแก้ระเบียบคุม 19 ศูนย์ ตร. รองรับอาชญากรรมยุคใหม่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 27 กันยายน เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 10/2564 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.โดยมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ผลการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง หรือถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 2.ด.ต.ธัญเกียรติ (หวังดี) เสริฐดิลก อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 3.การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 9 ราย 4.การแก้ไขบทเฉพาะกาลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 5.การเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่การบริหารราชการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

รายงานแจ้งว่ากรณีวาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่การบริหารราชการศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.นั้น จากเดิมมีการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่ารอง ผบ.ตร.) จำนวน 10 ตำแหน่ง/ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.(ยศ พล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) จำนวน 20 ตำแหน่ง/ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่า ผบก.)รวมเป็นจำนวน 30 ตำแหน่ง โดยระเบียบของ ก.ตร.กำหนดให้ ที่ปรึกษาพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 10 ศูนย์ประกอบด้วย 1.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 2.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง 5.ศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำ 6.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 7.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 8.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ 10.ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่ด้วยยุคปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมในรูปแบบต่างมีการเปลี่ยนไป ทาง ตร.จึงปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ ตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม จากเดิมที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่างๆ โดยหลักมีอายุราชการเพียงแค่ 6 เดือน ทำให้การปฎิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของศูนย์ต่างๆ ได้สัมฤทธิผล จึงเห็นควรให้เปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์มาเป็น รอง ผบ.ตร. และ จตช. แทนที่ปรึกษาพิเศษ ตร. มาเป็น รอง ผอ.ศูนย์ รวมถึงระดับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับ จึงขอมติต่อที่ประชุม ก.ตร.ในครั้งนี้

สำหรับศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.ที่มีชื่อตามหน้างานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุปัน มีถึง 19 ศูนย์ประกอบด้วย 1.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.) 2.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) 3.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศนม.ตร.) 4.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) 5.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.) 6.ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.) 7.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) 8.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) 9.ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.) 10.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 11.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.) 12.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.) 13.ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 14.ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.) 15.ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.) 16.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.) 17.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) 18.ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.) 19.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษยอมเสียหน้า ออกวีซ่าชั่วคราวให้กับคนขับรถบรรทุกต่างชาติ หลังน้ำมันขาดแคลนหนักในประเทศ
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ย้ำเร่งเยียวยาสุโขทัย ชี้เป็นภัยธรรมชาติ แก้กันไป ขอให้ช่วยสวดมนต์ อย่าให้พายุมาอีก