ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งถอด ผู้พิพากษาศาลฎีกา พ้นตำแหน่ง เหตุมีมลทินมัวหมอง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งถอด ผู้พิพากษาศาลฎีกา พ้นตำแหน่ง เหตุมีมลทินมัวหมอง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พ.ย. 2561 นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (6) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลูกค้าชาวไทยเปิดใจ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ค่ายน้องใหม่ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพกต์เอสยูวี ตั้งเป้าครองใจคนไทยใน 3 ปี
บทความถัดไป‘บิ๊กป้อม-เลขาฯพปชร.’ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-เปิดสายด่วน มอบ ส.ส.ลุยแจกถุงยังชีพ