ตำรวจขอเออร์ลี่ฯปีงบประมาณ 2565 จำนวน 975 นายรวมระดับพล.ต.ท.-พล.ต.ต. 5 นาย

เซ็นไฟเขียว ตร.เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ 975 นาย ตั้งแต่นายพลถึงดาบ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 484/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ,2565)  ฉนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 385/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ยศ พล.ต.ท.- ด.ต.ทั้งสิ้น 975 นาย โดยมีจะดับนายพล ยศ พล.ต.ท.-พล.ต.ต.จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ศรายุทธ พูลธัญญะ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.,พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.หญิงวนิดา  หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส., พล.ต.ต.บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผบก.สสท. และ พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.บช.ศ.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โฮจิมินห์เริ่มคลายล็อก เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ
บทความถัดไปไทยฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 6 แสนโดส เผยภาพรวมเข็ม 1 ยังไม่ถึง 50% ของประชากร