‘บิ๊กต่อ’ส่งมอบหน้าที่ ‘มทภ.1’ ให้ ‘บิ๊กโต’ ลั่นเทิดทูนสถาบัน ปกป้องชาติและปชช.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ.) ส่งมอบหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้แก่ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ประกอบด้วย พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 และ พิธีส่งมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 1 โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ร่วมพิธี
พล.อ.เจริญชัย กล่าวว่า ตลอดระยะ เวลา 1 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่น ของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน กองทัพภาคที่ 1 เป็นกำลังหลักของกองทัพบก ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ ซึ่งภายใต้การนำ ของ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง จะมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป

ขณะที่ พล.ท.สุขสรรค์ กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหาร ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงจัดตั้งขึ้น และได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัย ในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ในการปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาทุกท่าน ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต โดยจะสืบสานงานตามแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของ พล.อ.เจริญชัย ได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 ลำดับที่ 54 ในขณะที่ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ลำดับที่ 55 ของกองทัพภาคที่ 1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ญาญ่า โพสต์ภาพอยากกินกระท้อนทรงเครื่อง แฟนๆถามราคาจะขึ้นอีกไหม?
บทความถัดไปเกาะเทโพ อุทัยฯ ยังอ่วม น้ำเจ้าพระยาท่วมบ้านเกือบถึงชั้น 2 กล้วยไข่นับพันต้นใกล้เก็บขายจมน้ำ