อาเซียนนัดถกเร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะปลายต.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมการสำหรับผู้นำอาเซียนในการประชุมอาเซียนซัมมิท นอกจากนี้ AEC Council จะร่วมประชุมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้ไปสู่ยุคดิจิทัลอีกด้วย

นางอรมน กล่าวว่า การประชุม AEC Council ครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับสูงสุดของเสาเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดปีที่ผ่านมา อาทิ ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2564 รวมทั้งการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) ระยะครึ่งทาง และการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. 2025

นางอรมน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เป็นแผนดำเนินการในระยะสั้นและระยะกลางให้อาเซียนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกอาเซียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย โดยการนำเลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวมาใช้ร่วมกันทั้ง 10 ประเทศสมาชิก

นางอรมน กล่าวว่า ไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ AEC Council จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ก่อนเสนอผู้นำอาเซียนรับรองและประกาศในการประชุมซัมมิท ปลายเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว16.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 12.91% นำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 21.17% ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดแน่! รับต่างชาติเข้า ปท.แบบไม่กักตัว เริ่มต้น จว.มีสนามบิน
บทความถัดไปลิซ่า-ลลิษา มโนบาล พรีเซ็นเตอร์ รีโอเพนนิ่ง