สมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว.-อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือ ในการประชุมวุฒิสภา 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เรื่องความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย ฯลฯ รัฐบาลมีแผนอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นานาชาติ

ขณะที่ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการฯ เป็น
ผู้ตอบกระทู้ถามแทน

ช่วงท้ายหลังชี้แจงเสร็จสิ้น ได้ระบุว่า ขอเรียนว่า หาก ส.ว. ประสงค์ใช้สถานที่กรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่กำกับดูแล พร้อมสนับสนุน แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้สถานที่ราชการ ขอให้ทำหนังสือพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบ เพื่อไม่เป็นข้อครหาว่าเป็นการล็อบบี้ โยกย้ายลูกน้องในกรมนั้นๆ

สมชาย เกิด 19 เมษายน 2501 จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วปอ. รุ่น 52, ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯ

ผ่านการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการ,

และเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 30 กันยายน 2561

เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ปี 2561-2562

เคยสมัครเข้ารับการสรรหา เป็น 1 ใน 7 เสือ กกต.ผ่านการคัดเลือก แต่ตกในชั้น สนช.มีมติไม่เห็นชอบ

11 พฤษภาคม 2562 ได้รับเลือกเป็น ส.ว.

ล่าสุดตั้งกระทู้ถาม และ รมช.เกษตรฯลุกขึ้นชี้แจง และปิดท้าย แบบมีปริศนา หาก ส.ว.ประสงค์ใช้สถานที่กรมวิชาการเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนแต่ต้องทำให้ถูกระเบียบ จะได้ไม่ถูกครหาใช้เพื่อล็อบบี้โยกย้ายลูกน้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon