นายกฯ ขอบคุณหมอ-บุคลากรการแพทย์ 2 ปีที่ผ่านมา ร่วมสู้วิกฤตโควิด ดูแลสุขภาพ ปชช.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวสุนทรพจน์ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ว่าเนื่องในโอกาสวันแพทย์ ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคน และขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอมา มีนโยบายในการวางรากฐาน และระบบหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียม

รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้บุคลากรมีความสามารถและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภายภาคหน้า

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล สร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาติ นานาประเทศ ในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นับเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่สำคัญคือในการรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และหายจากการเจ็บไข้ อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้า นับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าเป็นที่น่ายกย่อง และน่าภาคภูมิใจ

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 2 ปี ส่งผลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อปกป้องดูแลและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปลอดภัย อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และอุทิศตนต่อสังคม และส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดทุเลาลงในปัจจุบัน ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง

ขอชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปกป้องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเสมอมา ขอส่งกำลังใจและขอขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยอีกครั้ง ขอทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon