‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ 2 จว. ลุยพัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้ง จ.น่าน-ปธ.เปิดหลักสูตรต่อต้านค้ามนุษย์ อ.ชะอำ

‘บิ๊กป้อม’ ลุยตรวจราชการ 2 จังหวัด ลงพื้นที่ จ.น่าน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน- ปธ.เปิดหลักสูตรต่อต้านค้ามนุษย์ อ.ชะอำ ตั้งเป้าไทยขึ้นเทียร์ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในพื้นที่ จ.น่าน พร้อมด้วยผู้แทนกรมชลประทานนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งที่สำคัญในพื้นที่ ก่อนเดินทางต่อไปยังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระน้ำ บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.น่าน ครั้งนี้เพื่อเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดแก้ไขผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) และอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก (พรด.) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมมอบให้ สทนช.นำโครงการแก้ปัญหาน้ำแล้งในระยะยาวบรรจุในแผนแม่บทลุ่มน้ำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป ที่สำคัญในช่วงหน้าแล้งนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 9 มาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งปี 2564/65 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ซึ่งได้สั่งการให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำใน จ.น่าน ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี61 – 64 ) พบว่า มีแผนงาน/โครงการด้านน้ำเกิดขึ้นรวม 2,565 แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก 4.64 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 34,023 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 24,685 ครัวเรือน อาทิ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง ประจำปี 65 ที่โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เร่งจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานและระบบงานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการถอดบทเรียนสำนวนคดีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้กำหนดหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป ขอให้ผู้บริหารทั้งหลายขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อให้ประเทศไทยปรับเลื่อนอันดับขึ้นเทียร์ 2 ในปีหน้าและขึ้นเทียร์ 1 ต่อไป


QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image