เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทรงบรรลุนิติภาวะ ครบ 20 พระชันษา

เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ขณะประทับในสวนของพระราชวังอิมพีเรียล ที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน และสำนักพระราชวังอิมพีเรียล นำพระฉายาลักษณ์เผยแพร่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 20 พระชันษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม (เอพี)

เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทรงบรรลุนิติภาวะ ครบ 20 พระชันษา

เอพีรายงานว่า เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น มีพระชนมายุครบ 20 ชันษาเมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม และทรงพร้อมจะปฏิบัติพระภารกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์พระองค์ใหม่ ที่ทรงเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ เพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของราชวงศ์เบญจมาศ

เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาเพียงพระองค์เดียวของ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ อดีตนักการทูตและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กำลังศึกษาด้านวรรณคดีญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยกาคุชูอิน ตรัสว่าทรงเต็มพระทัยที่จะช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบิดา พระมารดาต่อจากนี้ไป

เจ้าหญิงไอโกะ (เอพี)

“ข้าพเจ้าจะฝึกฝนตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวเพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยทำงานเพื่อคนอื่นได้” เจ้าหญิงไอโกะตรัสผ่านแถลงการณ์ ที่สำนักพระราชวังอิมพีเรียล เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติของเจ้าหญิงไอโกะ

อนึ่ง เจ้าหญิงไอโกะไม่มีมีสิทธิขึ้นครองราชย์ เนื่องจากกฎมณเฑียรบาลของราชสำนักญี่ปุ่นกำหนดให้ สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ได้ อีกทั้งหากเจ้าหญิงไอโกะเสกสมรสกับชายสามัญชน ก็ต้องสละฐานันดรศักดิ์ เหมือนอดีตเจ้าหญิงมาโกะ พระธิดาเจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงสละฐานันดรศักดิ์หลังทรงเสกสมรสกับ นายเคอิ โคมุโระ ผู้เป็นสามี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon