พณ.ร่วม 6 หน่วยงาน ผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ BCG โมเดล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) / แฟ้มภาพ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขับเคลื่อนโครงการ “เศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำ BCG ยุคใหม่” ร่วมกัน โดยในปี 2565 จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ BCG และใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางการตลาด ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการได้ประโยชน์กว่า 1,600 ราย และสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 517 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ และมีสินค้านำร่องเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ อาหารแห่งอนาคต อาหารสัตว์เลี้ยง บรรจุภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ เครื่องสำอางสมุนไพร โดย ระยะที่ 1 จะเน้นการพัฒนาคนและสินค้า และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ซึ่งกิจกรรมด้านการพัฒนาคน จะมีการปรับหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) โดยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ BCG เช่น หลักสูตรเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก, หลักสูตรยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (Up skill & Re skill) รวมถึงหลักสูตร E-Learning

ส่วนกิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม อาทิ โครงการบ่มเพาะแบรนด์ผู้ประกอบการ BCG, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก, โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน, โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project 2022”, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก

ระยะที่ 2 จะเน้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้า BCG ของไทย โดยจะมีการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า BCG ภายใต้แคมเปญ BCG #BetheChange การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการออกแบบ แฟชั่น และอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และระยะที่ 3 จะเน้นส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นแพลตฟอร์มพันธมิตรของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ รวมถึง Thaitrade.com ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเชื่อมโยง Thaitrade.com ให้เข้าถึงระดับชุมชนผ่านการประสานงานกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีศักยภาพ และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ (OBM) ระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ส่งออกสินค้า BCG

“กรมมั่นใจว่า การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการนี้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับโครงการให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ BCG ใน 5 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย ให้มากขึ้น ช่วยให้สินค้า BCG ของไทยเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็น BCG Economy ที่เป็นวาระแห่งชาติด้วย” นายภูสิต กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon