‘กองทัพไทย’จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เป็นประธานโดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท. และ สมาคมแม่บ้านฯ เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ โดยในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ บก.ทท. ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต

Advertisement

บก.ทท. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image