ชุมพรเตรียมประมูลอากรรังนก 4 เกาะ 2 อำเภอ

ชุมพรเตรียมประมูลอากรรังนก 4 เกาะ 2 อำเภอ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร ซึ่งมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานคณะกรรมการ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง (อบต.) จำนวน 2 เกาะคือ เกาะรัง และ เกาะชิกง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ครั้งที่ 16)

และจะทำการเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกในเขตพื้นที่ อบต.ด่านสวี อีกจำนวน 2 เกาะคือ เกาะยุ้ง และ เกาะมัตหวาย อ.สวี จ.ชุมพร (ครั้งที่ 11) โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นทั้ง 4 เกาะใน 2 อำเภอ กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในราคาชุดละ 10,000 บาท ได้ที่ห้องเสมียนตราจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chppao.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 077-630626 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวแจ้งว่า การเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น 2 เกาะคือ เกาะรัง และ เกาะชิกง ซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่มีรังนกมากที่สุดของ จ.ชุมพร ในพื้นที่ อบต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ครั้งที่ 16 เนื่องจากการเปิดประมูล 15 ครั้งที่ผ่านมา ไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา และการเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นอีก 2 เกาะคือ เกาะยุ้ง และ เกาะมัตหวาย ในพื้นที่ อบต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร ครั้งที่ 11 ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image