การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 “ออมสิน” Best Retail Bank

ธนาคารออมสิน รับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 ควบธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ธอส. – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต – บริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 7 แห่งทั่วประเทศ พร้อม 25 รางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021

วันที่ 4 มีนาคม ที่ The Portal Ballroom อาคาร เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศ และสังคมส่วนรวม

โดยรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 รวม 32 รางวัล จาก 25 องค์กร ดังนี้

1. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 7 ครั้งตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่ ธนาคารออมสิน ควบธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก นอกจากนี้ ยังมี รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2564 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2564 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2564 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2564 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2564 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Money Expo 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย แบ่งตามขนาดพื้นที่บูธจัดงาน รวม 25 รางวัล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon