ไตรรงค์ ชี้ยูเครนอีกมุม บอกไทยโชคดีได้ดูข่าว 2 ฝั่ง ไม่เหมือนตะวันตก ให้รัสเซียเป็นปีศาจ

‘ไตรรงค์’ เล่ายูเครนอีกมุม บอกคนไทยโชคดี ได้ฟังข่าว 2 ฝั่ง ไม่เหมือนตะวันตก ถูกปั่นให้มองรัสเซียเป็นปีศาจ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อเขียนเรื่อง “คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก” ผ่านเพจส่วนตัว ถึงสถานการณ์ในการยูเครน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ปัจจุบันคงจะไม่มีข่าวการเมืองอันใดของโลกที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าข่าวการทำ สงครามในประเทศยูเครน UkraineWar จากการที่รัสเซียได้กรีฑาทัพเข้าทำสงครามกับกองทัพของยูเครน

คนในโลกตะวันตกและสหรัฐจะโชคร้ายหน่อย เพราะถูกบังคับให้ฟังข่าวเพียงด้านเดียว เพราะข่าวต่าง ๆ จากทีวีของรัสเซียจะถูกห้ามให้ประชาชนของโลกตะวันตกและสหรัฐฟังอย่างเด็ดขาด เป็นกลไกที่ถูกใช้เพื่อให้ชาวโลกส่วนหนึ่งมองเห็นรัสเซียเป็นปีศาจเป็นยักษ์เป็นมารให้ได้ แต่ คนไทยโชคดี ที่เราสามารถจะรับฟังข่าวทางทีวีได้ทั้ง 2 ด้าน คือฟังข่าวได้ทั้งช่อง CNN และช่อง RT (ของรัสเซีย)

ต่อไปนี้ผมจะเล่าให้ฟังจากการพยายามนั่งฟังข่าวทั้ง 2 ด้านอยู่หลายวัน เพราะเชื่อว่า FC ของผมจำนวนมากคงไม่ได้ว่างงานเหมือนผม จึงอาจมีบางคนที่ตามข่าวได้ไม่ทัน อันจะทำให้รู้อะไรๆ ไม่ลึกเท่าที่ควร

ในประเทศยูเครนนั้น มีอยู่ 2 แคว้นที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อชาติรัสเซียเหมือนชาวรัสเซียส่วนใหญ่ของประเทศ แคว้นดังกล่าวคือ แคว้นลูแกนส์ (LUGANSK) และแคว้นโดเนตส์ (DONETSK) ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 4 ล้านคน ในขณะที่คนเชื้อสายยูเครนทั้งประเทศยูเครนมีประมาณกว่า 40 ล้านคน เราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เมื่อมีการเลือกตั้งในทุก ๆ ครั้งเสียงส่วนใหญ่ของ สมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นชนเผ่ายูเครนมากกว่าชนเผ่ารัสเซีย หลายเท่าตัว ซึ่งประเด็นนี้ เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้เกิดการข่มเหงรังแกกันในการออกกฎหมาย รวมทั้งการออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการงบประมาณแผ่นดินที่ไม่มีความเป็นธรรม กล่าวได้ว่า การเลือกปฏิบัติในการบริหารของรัฐบาลมีความอยุติธรรมนานัปการ ซึ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตราบใดที่ผู้ที่มีอำนาจมากกว่ามิได้ยึดหลักว่า ที่ใดมีน้อยจงให้มาก

ความน้อยเนื้อต่ำใจในกลุ่มผู้ที่มีเสี่ยงน้อยกว่า ก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา

ชาวรัสเซียใน 2 แคว้นดังกล่าวจึงต้องการแยกตัวออกไป เป็นประเทศเอกราชไม่อยากอยู่ใต้บังคับของชาวยูเครนอีกต่อไป จึงมีการจัดตั้งกองทัพปลดแอกของพวกตนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกองทัพของพวกยูเครนในการขอเอกราช การปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดโดยกองทัพของยูเครนจึงเกิดขึ้น

นับจากปี ค.ศ.2014 จนถึงปัจจุบัน ชาวรัสเซียใน 2 แคว้น ถูกฆ่าตายไปมากกว่า 14,000 คน ในจำนวนนี้มีทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชรา รวมอยู่ด้วยจำนวนมาก เพราะทหารในกองทัพของยูเครนมีทัศนคติแบบนาซีของฮิตเลอร์ เรียกกันว่า NEONAZI นีโอนาซี ที่เชื่อว่าเชื้อชาติของชนเผ่ายูเครน นั้นมีเลือดที่ทำให้ชนเผ่าของตนอยู่เหนือชนเผ่าอื่น ๆ โดยเฉพาะชนเผ่าที่เป็นชาวรัสเซีย 4 ล้านคนใน 2 แคว้นดังกล่าว การรบบนพื้นดินจึงมีการฆ่าตัดคอชาวรัสเซียจำนวนมากที่ถูกจับได้แล้วฝังศพเอาไว้กระจายอยู่ทั่วไป การรบทางอากาศ ก็จะมีเครื่องบินหย่อนระเบิดลงทำลาย สนามบิน ศูนย์การค้า บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โรงเรียนและโรงพยาบาล

เป็นเรื่องที่น่าเศร้า เพราะแท้จริงแล้วชนเผ่ายูเครนและชนเผ่ารัสเซียล้วนมีกำเนิดมาจากเผ่าสลาฟ (SLAV) เหมือนกัน นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox) เหมือนๆกัน แต่ภาษาที่ใช้วัฒนธรรมประเพณีและหน้าตาอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง เปรียบได้เหมือน คนภาคเหนือของประเทศไทยกับคนภาคอีสานของประเทศไทยล้วนพัฒนามาจากเผ่า “ชาวไต” ที่อพยพมาจากยูนานของประเทศจีน หากแต่นาน ๆ เข้าภาษาที่ใช้พูดก็เริ่มต่างกันไปบ้าง ทั้งสำเนียงและศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารอีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีก็อาจจะต่างกันออกไปบ้าง

การปราบปรามของกองทัพยูเครนที่กระทำต่อชาวรัสเซียใน 2 แคว้นดังกล่าว จะโหดร้ายขาดมนุษยธรรมเพียงใด โลกตะวันตกที่ต้องการเป็นจ้าวโลกเพียงผู้เดียว ก็จะช่วยกัน ปกปิดข่าว ที่ เป็นจริงดังกล่าวมิให้ประชาชนของพวกเขาได้รับรู้ในพฤติกรรมที่เรียกกันว่า การล้างเผ่าพันธุ์ GENOCIDE นี้เสียสิ้นจนถึงปัจจุบัน

แม้จะมีจำนวนน้อยกว่า ยากจนกว่า แต่ชนเผ่ารัสเซียใน 2 แคว้น ก็ได้รวมตัวกันประกาศเอกราชตั้งชื่อประเทศใหม่ของตนว่า สาธารณรัฐดอนบาส DONBASS แม้ชาวตะวันตกจะถูกปิดหูปิดตา แต่ชาวรัสเซียทั้งประเทศรู้ความจริงโดยตลอด รัฐบาลของรัสเซียอยู่ในฐานะที่ทนต่อไปอีกไม่ไหว จึงประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐดอนบาส และเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐดอนบาสขอความคุ้มครอง รัฐบาลรัสเซียจึงส่งกองทัพกรีฑาเข้าไปทำสงครามกับกองทัพของยูเครนเพื่อปกป้องชีวิตของชนเผ่ารัสเซีย และฉวยโอกาสสกัดดาวรุ่งอย่างยูเครนที่ยอมทำตัวเป็นหอกข้างแคร่ให้กับชาวตะวันตกทิ่มแทงรัสเซียอันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประเทศรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอน

การดิ้นรน หนีการถูกรังแก จนถึงขั้นประกาศแยกตัวเองออกไปเป็นประเทศเอกราช ได้เกิดขึ้นมาแล้วมากมายในอดีต ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติย่อมซ้ำรอยเสมอ เพราะมนุษย์ที่รู้ประวัติศาสตร์แต่ไม่เคยจดจำทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ตามกิเลสตัณหาที่พาไป ชาวติมอร์ขอแยกตัวเป็นประเทศเอกราชจากอินโดนีเซียก็เพราะเหตุนี้ ชาวปากีสถานตะวันออกขอแยกตัวออกจากประเทศปากีสถานกลายเป็นประเทศบังคลาเทศก็เพราะเหตุนี้ ชาวปารากวัย (PARAGUAY) แยกตัวจากการยึดครองของชาวบราซิลเพื่อเป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2417 ก็เพราะเหตุนี้

ที่ใดมีการรังแกกัน ที่ใดมีแต่ความอยุติธรรม พวกมากเหยียบย่ำหัวใจของพวกที่มีจำนวนน้อยกว่า ก็จะมีการแยกตัวออกไปหาความอิสระที่มีมากกว่า เข้าลักษณะที่โบราณพูดไว้ว่า คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

ในประเทศไทยของเราในปัจจุบัน ลองสำรวจตัวเองกันให้ดีเถิด สาเหตุของการมีจำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคเปลี่ยนแปลงกันโดยตลอดบางพรรคมี ส.ส. หรือ อดีตส.ส. ลาออกเป็นรายบุคคล บางพรรคมีการยกพวกลาออกเป็นกลุ่มบุคคลเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ ทั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วและยังกำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตอันใกล้

ศึกษากันให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเอง ก็จะพบว่า คำโบราณที่พูดไว้ว่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก” เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่ง นอกเหนือจากการออกไปเพราะเห็นแก่กล้วยที่มีมากกว่า ของนักการเมืองบางประเภทที่ถ่วงความเจริญและความมั่นคงของประเทศอยู่ในปัจจุบัน”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image