‘กองทัพไทย’จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ’พระราชินี’ 44 พรรษา 3 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ และมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะภริยาผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ให้ปวงพสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างผาสุกร่มเย็น โดยมีกิจกรรมที่สำคั ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิต โค นก ปลา

นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon