องค์การ น.ศ.ธรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนการใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ แทนเพลงยูงทอง

องค์การ น.ศ.ธรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนการใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ แทนเพลงยูงทอง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ จะใช้ “เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว” แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ. ตามเจตนารมณ์ของการทำประชามติของนักศึกษา โดย ระบุว่า

อมธ. ประกาศใช้ “เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว” แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ.

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะในการเลือกเพลงประจำมหาวิทยาลัยอันเป็นการแสดงออกที่สำคัญถึงอัตลักษณ์ การก่อกำเนิด และการเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมหาวิทยาลัย

อมธ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจประชามติของประชาคมธรรมศาสตร์ โดยเพลงที่เข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนทั้งหมด 3 เพลง คือ เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว, มาร์ช มธก. และเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง โดยจากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 5,168 คน ได้เลือกเพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว กว่า 51.9%

อมธ. จึงเห็นควรประกาศให้ใช้ “เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว” แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ. ตามเจตนารมณ์ของประชาคมธรรมศาสตร์ นับแต่นี้ต่อไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

เพลงประจำมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเพลงแรกของไทย คำร้อง : ขุนวิจิตรมาตรา / ทำนอง : เพลงมอญดูดาว มีเนื้อหาดังนี้

สำนักไหนหมายชูเอ๋ยประเทศชาติ
สำนักไหนหมายชูเอ๋ยประเทศชาติ
ด้วยอำนาจปกครองให้ผ่องเฟื่องเอย
เอ๋ยเราเป็นไทย เรารักไทย บูชาไทย
ไม่ยอมให้..ใครผู้ใดมาล้างเสรีไทย

สำนักนั้นธรรมศาสตร์เอ๋ยและการเมือง
สำนักนั้นธรรมศาสตร์เอ๋ยและการเมือง
ก่อรุ่งเรืองสมบูรณ์เขตประเทศไทยเอย
เอ๋ยธรรมศาสตร ธรรมศาสตร์การเมือง
ไทยจะเฟื่่อง ไทยจะรุ่งเรืองก็เพราะการเมืองดี

เหลืองของเราคือธรรมเอ๋ยประจำจิต
เหลืองของเราคือธรรมเอ๋ยประจำจิต
แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอย
เอ๋ยเหลืองกับแดง เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง
ทุกๆแห่ง..ทุกๆแห่ง แต่ล้วนเหลืองกับแดง

ชื่อว่าธรรมแล้วเราเทิด เอ๋ยให้สมไทย
ชื่อว่าธรรมแล้วเราเทิิด เอ๋ยให้สมไทย
ทุกอย่างไปงานหรือเล่นต้องเป็นธรรมเอย
เอ๋ยใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา
จงมาเข้าและโปรดเอา..ใจช่วยเหลืองกับแดง

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon