พล.อ.ประวิตรติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองกระบี่ หนุนโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

พล.อ.ประวิตรติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองกระบี่ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ก่อนจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามลำดับ

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวม 7 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง อำเภอเมืองกระบี่ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 12.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ปี 2560-2565) มีผลงานคืบหน้ากว่าร้อยละ 95 ของแผนฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่กว่า 900 ครัวเรือน ประชากร 2,700 คน และพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ได้ประมาณ 4,300 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคได้ประมาณ 2.5 ล้าน ลบ.ม./ปี นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำส่งไปสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง ในช่วงฤดูแล้งได้มากกว่า 400,000 ลบ.ม. และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ช่วยเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง อำเภอเมืองกระบี่, โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน อำเภออ่าวลึก เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.37 ล้าน ลบ.ม. ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2567 ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองปกาไสย อำเภอเขาพนม มีแผนดำเนินการในปี 2567-2569 เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.50 ล้าน ลบ.ม., โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อำเภอคลองท่อม มีแผนดำเนินการในปี 2567-2569 เป็นการก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาวรวมประมาณ 22.61 กิโลเมตร, โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ มีแผนดำเนินการ ปี 2567-2568 เป็นงานก่อสร้างแก้มลิงธรรมชาติ ความจุเก็บกักประมาณ 2.30 ล้าน ลบ.ม. พร้อมขุดคลองรับน้ำและคลองระบายน้ำ ความยาวรวมประมาณ 5 กิโลเมตร รวมปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นประมาณ 23.17 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 25,000 ไร่

Advertisement

ในการนี้ พลเอกประวิตรได้กำชับให้กรมชลประทาน และทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม รวมทั้งอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นับวันจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำ ตาม 13 มาตรการของรัฐบาล ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) อย่างเคร่งครัด

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image